La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Una solució eficaç i compacta disponible comercialment per al tractament d’efluents agroalimentaris amb elevada càrrega orgànica és la tecnologia de bioreactor anaeròbic de membrana (AnMBR).

Descripció

Una solució eficaç i compacta disponible comercialment per al tractament d’efluents agroalimentaris amb elevada càrrega orgànica és la tecnologia de bioreactor anaeròbic de membrana (AnMBR). Aquesta tecnologia és capaç de tractar l’aigua anaeròbicament, produeix biogàs valoritzable com a font d’energia renovable, genera una molt baixa quantitat de llots a gestionar (com a compost o fertilitzant), empra temps de tractament inferiors a 5 dies i genera una qualitat d’aigua que permet la seva reutilització en el procés industrial.
tornar a la llista