En el marc del projecte Rubí Indústria Circular (RIC) 7 industries de Rubí participen en la 1a edició del Concurs d’autoconsum compartit, el primer projecte d’aquestes característiques de tot l’Estat, coordinat pel Rubí Brilla, amb el doble objectiu de promoure la gestió compartida dels recursos i de reduir les emissions generades per la indústria contribuint a l’objectiu del municipi de reduir el 40% de les emissions en 2030.

 

El projecte implica un total de 7 empreses del Polígon Industrial Can Jardí, que participen de dues formes diferents: mitjançant inversió directa o optar pel PPA (Power Purchase Agreement) com a eina de finançament (estableix un contracte de compra-venta d’energia a llarg termini entre el productor i el consumidor).

Aquesta acció és pionera perquè és la primera vegada que es fa un concurs de producció d’autoconsum compartit en el sector industrial. En aquest cas, es tracta d’un concurs privat dinamitzat a través de la iniciativa publicoprivada que ha guanyat la UTE formada per Enertika, Zener i KM0. La potència total que s’instal·larà serà d’1,01 MWp i s’estalviaran més de 300Tn de CO2 a l’any (9.000 Tn CO2 durant una vida útil de 30 anys). Una altra de les singularitats del projecte és l’aposta per la digitalització, amb l’objectiu de crear un big data energètic de cada empresa participant que permeti optimitzar els recursos.

L’autoconsum compartit és, gràcies al nou marc normatiu instaurat l’any 2019, la principal eina per canviar l’actual model energètic que es basa en un sistema centralitzat, fòssil i finit. L’agregació de diferents empreses amb voluntat de dur a terme el projecte, a més de possibilitar sinergies entre elles, ha de permetre una reducció de costos gràcies a l’economia d’escala i els mecanismes per compartir l’energia. La legislació vigent (RD 244/2019) permet l’autoconsum de repartiment estàtic que obre la porta a les comunitats energètiques i dona solucions a aquelles empreses que disposen de molt d’espai en coberta i poc consum.

El 2n concurs d’autoconsum col·lectiu tindrà lloc aquest 2021 dirigit a les empreses de Rubí ubicades en els polígons de Can Rosés, Ctra. de Terrassa, La Llana, Molí de la Bastida, Sant Genís i Can Sant Joan. Així mateix, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’ha incorporat enguany al projecte que inicialment es dirigirà a les empreses del Polígon Industrial de Can Corbera. Reforçant la importància de la col·laboració i el treball en xarxa per assolir els objectius de l’economia circular, obrint l’oportunitat de liderar en el Vallès Occidental la implementació de l’autoconsum compartit en el teixit industrial i sent un referent en el Vallès Circular, del que formen part ambdues entitats.