13 països europeus, entre ells Espanya, s’han adherit al Pacte Europeu dels Plàstics, una iniciativa amb l’objectiu d’accelerar la transició cap a l’economia circular en l’àmbit dels plàstics, eliminar els residus plàstics de l’entorn, reduir l’ús innecessari del plàstic i apostar per la innovació en la reutilització i reciclatge del plàstic.

El Pacte Europeu dels Plàstics és una iniciativa pionera que reuneix als principals països (Països Baixos, França, Dinamarca, Alemanya, Itàlia, Grècia, Espanya, Suècia, Protugal, Finlàndia, Eslovènia, Lituània i Letònia) i organitzacions privades de tota la cadena de valor dels plàstics i de l’Espai Econòmic Europeu. Els quals es comprometen a:

  • Cooperar a través de la cadena de valor a escala europea per a impulsar el desenvolupament de tècniques i enfocaments més intel·ligents, i consolidar una comunitat innovadora.
  • Harmonitzar directrius, estàndards i marcs nacionals de suport.
  • Connectar-se per a compartir les millors pràctiques i lliçons apreses en tota Europa per accelerar el cavi cap a la circularitat per defecte.

Aquesta iniciativa fixa quatre objectius mesurables per a l’any 2025 i actuarà sobre tots els plàstics utilitzats en envasos i productes d’un sol ús posats al mercat a l’Espai Econòmic Europeu. Aquests quatre objectius són:

  • Dissenyar tots els envasos de plàstic i productes de plàstic d’un sol ús posats al mercat perquè siguin reutilitzables en la mesura del possible, i que en tots els casos siguin reciclables en 2025.
  • Caminar cap a un ús més responsable dels envasos de plàstic i productes de plàstic d’un sol ús, amb l’objectiu de reduir els productes de plàstic verge i l’embalatge en al menys un 20% (en pes) per 2025, amb la meitat de aquesta reducció provinent d’una reducció absoluta de plàstics.
  • Augmentar la capacitat de recollida, classificació i reciclatge de tots els plàstics utilitzats en envasos i productes de plàstic d’un sol ús en al menys un 25% per 2025 i assolir un estàndard de qualitat de tot el procés de reciclatge adequat a la demanda de plàstic reciclat.
  • Impulsar l’ús de plàstics reciclats en nous productes i embalatges tant com sigui possible per 2025, i que les empreses que facin servir plàstics aconsegueixin una mitjana de al menys un 30% de plàstics reciclats (en pes) en la seva gamma de productes i embalatges.

Totes aquestes accions juntes contribuiran significativament a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, específicament l’ODS 12 (consum i producció sostenible),  l’ODS 13 (combatre el canvi climàtic i els seus impactes), l’ODS 14 (conservar els oceans, mars i els recursos marins) i l’ODS 17 (enfortir els mitjans d’implementació i revitalitzar l’associació mundial pel desenvolupament sostenible).

El Pacte ha estat promogut per Països Baixos i França amb la col·laboració de més de 80 organitzacions (governs, empreses, ONG’s, i associacions empresarials) de tota Europa ajudant a donar forma als text final, inspirat en el treball sobre la Nova Economia dels Plàstics de la Fundació Ellen MacArthur.