El DOGC amb data 02 de juny ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, amb una dotació de 2.000.000,00€.

 

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

 

Termini de presentació: 22 de juliol de 2020.

 

Actuacions subvencionades

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o l’economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.

A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

També és subvencionable la preparació de material per fer valorització energètica.

 

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d’R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.

B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s’hi generen.

B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

 

A qui va dirigit

Les subvencions van dirigides a les empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment, han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.

Poden sol·licitar les ajudes tant les microempreses com les petites, mitjanes i grans empreses.

Bases (enllaç)

Tràmits i informació (enllaç)