El proper 12 d’abril es celebrarà la Jornada “Impuls de la biomassa forestal per ús tèrmic al sector industrial del Vallès” a les instal·lacions del Nodus Barberà.  Una sessió on es podran  conèixer de primera mà casos d’èxit d’empreses de diferents sectors industrials que han adoptat la biomassa com a font d’energia per als seus processos tèrmics, fent un ús més eficient i circular dels recursos.

Actualment, la indústria requereix trobar noves solucions que permetin reduir els seus costos energètics i millorar la seva competitivitat i sostenibilitat. La biomassa com a energia renovable representa una opció alternativa competitiva per a l’ús tèrmic industrial amb gran potencial de desenvolupament.

En la sessió es coneixeran de primera mà casos d’èxit de diferents sectors industrials que serviran de referència per a les empreses, per tal que puguin valorar les possibilitats d’utilitzar la biomassa com a energia per als seus processos tèrmics.

La jornada està organitzada pel Clúster Biomassa de Catalunya, l’Institut Català d’Energia i l’Ajuntament de Barberà del Vallès, i compte amb la col·laboració del Vallès Circular i del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que té en marxa el Servei comarcal de Biomassa Forestal.

La biomassa, oportunitat estratègica per un model d’economia circular

La biomassa és una font d’energia renovable amb avantatges econòmics, territorials, socials i ambientals que cal posar en valor per avançar en la gestió sostenible dels boscos i l’aprofitament energètic d’un recurs autòcton amb un gran potencial.

A Catalunya el 64% de la superfície és forestal, i és el 4t territori europeu amb superfície arbrada. D’aquesta superfície només es gestiona el 30% del potencial de biomassa del territori. Un volum total de 1.200.000 Tn de biomassa forestal (seca) està disponible anualment.

L’ús de la biomassa com a font d’energia tèrmica esdevé un element important d’aprofitament i valorització de recursos naturals per impulsar l’economia circular. La utilització de residus del bosc i de productes orgànics de proximitat com un recurs energètic renovable i alternatiu a derivats del petroli permet tancar el cercle. El seu ús afavoreix alhora una major gestió dels boscos creant ocupació i evitant la generació d’incendis,  així com la reducció d’emissions de CO2 en favor de la lluita contra el canvi climàtic.

Per a les empreses és una estratègia clau per a fer la transició cap un model sostenible i circular de negoci. Amb l’ús tèrmic industrial de la biomassa accedeixen a una font d’energia renovable, de proximitat, amb una base de proveïdors locals i preus estables de l’energia al llarg del temps. Elements que suposen l’oportunitat d’un estalvi econòmic en el consum energètic que en alguns casos pot arribar al 50% i la seguretat en el subministrament de la biomassa, a més d’una reducció de les emissions de carboni associades a la seva activitat.

El Servei Comarcal de Biomassa Forestal

En el marc del projecte Boscos del Vallès impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, projecte que treballa en la prevenció d’incendis a través de la valorització de la biomassa forestal a escala comarcal, s’ha creat el Servei Comarcal de Biomassa Forestal.

Es tracta d’un servei públic obert tant a administracions i entitats públiques com a empreses o agents privats que gestionen equipaments amb necessitats d’energia tèrmica. Disposa d’un Centre Logístic de Biomassa Forestal amb capacitat per produir 6.650 tones d’estella anuals que actualment està treballant al 50% de la seva capacitat. Ofereix una estella de gran qualitat que, per la seva composició, granulometria i humitat, permet mantenir a mínims les emissions de partícules, cosa que suposa molt menys desgast dels filtres de les calderes i millor preparació cara als controls de qualitat de l’aire. Així mateix, la contribució a la prevenció d’incendis al territori s’emmarca dins de les polítiques de RSC de les empreses (Responsabilitat Social Corporativa).