Solucions per a implementar criteris ambientals i circulars en les organitzacions: gestió, model de negoci, etc..

Descentralització dels centres de producció
Descentralització dels centres de producció

L’aparició de les tecnologies de fabricació additiva i impressió 3D permet fabricar components a partir d’un model digital i de forma individualitzada i personalitzada permeten la creació de centres de producció descentralitzats. Generat i ela [...]

Disseny d’accions per promocionar el transport i mobilitat sostenible
Disseny d’accions per promocionar el transport i mobilitat sostenible

Els sistemes de mobilitat circular han de diversificar els mètodes de transport per eliminar la contaminació, maximitzar l’ús dels vehicles i les infraestructures i disminuir els costos operatius. Generat i elaborat: LEITAT

Ambientalització d’actes i esdeveniments
Ambientalització d’actes i esdeveniments

Aquest procés permet minimitzar l’impacte ambiental lligat a diferents aspectes com: mobilitat interna i dels assistents, l’ús de noves tecnologies, selecció de proveïdors, ús d’espais i consum de recursos, serveis d’allotjament pels assistent [...]

Incorporació de criteris ambientals a les compres
Incorporació de criteris ambientals a les compres

La implantació d’un projecte d’ambientalització de compres o d’incorporació de criteris ambientals als processos de compres i contractació d’una empresa o organització consisteix en definir i incorporar als processos de compra aquells paràmetr [...]

Implantació Sistemes de Gestió Ambiental
Implantació Sistemes de Gestió Ambiental

La implantació d’un sistema voluntari de Gestió Ambiental estandarditzat (p. Ex segons EMAS “Eco-Management and Audit Scheme) o ISO14001) permet la millora del comportament ambiental de l’organització, millorant l’eficiència en el consum del r [...]

Disseny de models de negoci basats en economia circular
Disseny de models de negoci basats en economia circular

Per tal de dissenyar o adaptar un model de negoci d’acord amb els principis d’economia circular, cal definir una estratègia clara circular dins del model de negoci, centrada en els principis de circularitat, la maximització de l’eficiència en [...]