Els COV’s poden ser perjudicials per la salut de les persones i pel medi ambient per la seva toxicitat i per la contribució a la formació d’oxidants fotoquímics.

Generat i elaborat:

CHIEMIVALL, S.L.

Descripció

Mitjançant la col·laboració amb empreses de fabricació de filtres, i fabricants de carbó actiu, es construeixen filtres de carbó actiu on aquest reté en el seu interior les molècules orgàniques nocives tant per la salut com pel medi ambient.
La col·laboració permet un disseny acurat del filtre on s’aprofita el coneixement tant del funcionament dels filtres, com del coneixement de la naturalesa del carbó actiu i les seves característiques, aconseguint així un resultat òptim en la reducció dels nivells d’emissió de COV’s.


tornar a la llista