La tecnologia de Natured Based Solutions (NBS) és una solució estesa en el tractament d’aigües, com a tractament secundari o terciari, amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics.

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

La tecnologia de Natured Based Solutions (NBS) és una solució estesa en el tractament d’aigües, com a tractament secundari o terciari, amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics. Els compostos orgànics continguts en les aigües residuals agroalimentàries i tèxtils poden ser eliminats/mineralitzats mitjançant aquesta tecnologia degut a les característiques del propi material de rebliment i l’acció dels microorganismes presents a la rizosfera de les espècies emprades als NBS. Aquesta tècnica suposa una alternativa de baix cost d’inversió, operació i manteniment en el tractament d’aigües residuals.


tornar a la llista