La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular en les categories següents: Aigua, Energia, Organització, Productes i Residus.

Tots els documents:

Monitorització de la qualitat de l’aigua per al seu ús eficient a nivell industrial
Monitorització de la qualitat de l’aigua per al seu ús eficient a nivell industrial

Les sondes específiques o multiparamètriques (pH, conductivitat, oxigen dissolt, redox) permeten efectuar un anàlisi en continu de la qualitat de l’aigua de procés. Generat i elaborat per:  LEITAT