Els sistemes biològics de tractament d’aigües residuals més estesos actualment, com el tractament amb llots activats i la digestió anaeròbia, tenen un elevat cost energètic associat a processos imprescindibles per a aquestes tecnologies, com l’aireació o el control de temperatura respectivament.

Generat i elaborat:

LEITAT

Descripció

Les MFC s’inclouen entre les tecnologies anomenades sistemes bioelectroquímics, és a dir, reactors en els quals els microorganismes interaccionen amb elèctrodes per catalitzar reaccions electroquímiques. En aquest cas els microorganismes es troben suportats en un biofilm a la superfície d’un dels elèctrodes (l’ànode). La seva respiració catalitza l’oxidació de la matèria orgànica present en les aigües residuals generant electrons que poden ser recuperats com a energia elèctrica.


tornar a la llista