Solucions tecnològiques per la implementació de millores en eficiència energètica i sistemes de producció energètica a partir d’energies renovables.

Estudi de l’aprofitament d’excedents de calor per a la producció de calor i/o fred
Estudi de l’aprofitament d’excedents de calor per a la producció de calor i/o fred

Realitzar estudis per determinar el potencial d’aprofitament d’excedents energètics per a la producció de calor i/o fred. Generat i elaborat per:  LEITAT

Estudis de potencial implementació de sistemes de cogeneració/trigeneració
Estudis de potencial implementació de sistemes de cogeneració/trigeneració

El terme “cogeneració” s’utilitza per definir aquells processos en els quals es produeix conjuntament energia elèctrica i energia calorífica útil, a partir d’una font d’energia primària (p. ex. gas natural, biogàs, biomassa, etc...). Generat i [...]

Estudis d’integració d’energies renovables
Estudis d’integració d’energies renovables

Es proposa portar a terme estudis per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar diferents fonts d’energies renovables al sector industrial i al sector dels edificis. Generat i elaborat per:  LEITAT

Estudis d’eficiència energètica a nivell industrial
Estudis d’eficiència energètica a nivell industrial

Es proposa portar a terme estudis d’eficiència energètica al sector industrial com ara auditories energètiques per tal d’identificar oportunitats de millora energètica i quantificar el potencial estalvi energètic i econòmic de la indústria. Ge [...]