La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

El tractament enzimàtic esdevé una solució biotecnològica madura que permet trencar proteïnes fins a una certa mida determinada.

Descripció

El tractament enzimàtic esdevé una solució biotecnològica madura que permet trencar proteïnes fins a una certa mida determinada. Aquest pretractament pot afavorir la recuperació dels aminoàcids i/o proteïnes generades tot mitjançant membranes ceràmiques. Aquesta solució, escalable segons el volum d’aigua a tractar, pot suposar una nova línia de negoci per l’empresa davant la possibilitat de crear nous ingredients proteics a partir del que es considerava un residu.
tornar a la llista