47 empreses industrials del Vallès Occidental han estat entrevistades per apropar-les a l’economia circular com a estratègia per fer una activitat industrial més competitiva i sostenible. 9 d’aquestes han estat derivades per anar més enllà accedint als serveis de la Plataforma,  que ofereix la transferència de coneixements i tecnologies ja existents així com treballar en solucions circulars per als reptes de les empreses relacionats amb temes com les tecnologies de tractament i reutilització d’aigües residuals, la transformació de residu a recurs o l’optimització de processos.

Les 47 empreses entrevistades pertanyen a sectors diversos i estan ubicades en 8 municipis de la comarca: Castellar del Vallès, Castellbisbal, Polinyà, Sabadell, Sentmenat, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls. Aquestes entrevistes han permès detectar el nivell de coneixement que tenen sobre els beneficis de l’economia circular, conèixer pràctiques de circularitat en marxa en el model de negoci i/o processos productius, detectar interessos i derivar-les als serveis d’assessorament i recursos que ofereix el Vallès Circular.

El “Vallès Circular a la indústria” és una de les 7 mesures del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental, i l’objectiu és seguir impulsant l’economia circular entre les empreses com una eina transformadora, d’innovació i de competitivitat, fent créixer el nombre d’empreses que incorporen la circularitat en el procés productiu i generen nous models de negoci.

Les entrevistes s’han fet en un marc de coordinació amb els serveis locals de promoció econòmica, amb els que s’han compartit els criteris de selecció d’empreses a visitar, tenint en compte habitualment la dimensió, el sector i el potencial d’implementació de mesures de circularitat segons la seva activitat. El 26% de les empreses pertanyen al sector Químic, un 23% a Fabricants de productes diversos, el 15% al sector Metal·lúrgic i Metall en general, un 6% al Tèxtil, el 6% a l’Agroalimentari i el 24% restant pertanyen a sectors tant diversos com el Packaging, Gestió de Residus, Paper, Farmacèutic, entre d’altres.

A partir de les entrevistes s’ha detectat que un 46% de les empreses tenen un coneixement alt-mig sobre els beneficis de l’economia circular, un 43% poc i un 11% no tenen cap coneixement. Moltes de les empreses que manifesten tenir un coneixement baix, estan aplicant alguns principis de l’economia circular sense haver fet la relació amb el concepte. I més del 60% de les empreses entrevistades tenen engegats o en cartera projectes que poden mantenir relació amb la transformació circular.

En resposta als interessos registrats, s’han derivat a 9 empreses per rebre un assessorament inicial de la “Plataforma Vallès Circular, Tecnologia i Assessorament en EC”, formada per LEITAT, EURECAT, ESEIATT-UPC, UAB i ESDi-URL, un recurs impulsat des del Consell Comarcal i que poden fer servir el conjunt d’entitats de la Xarxa Vallès Circular.

A banda dels serveis de la Plataforma, per acompanyar a les empreses en el procés d’aprofitament de les oportunitats que ofereix l’EC, des del Vallès Circular s’ofereixen diversos recursos entre els que destaquen: una prediagnosi per identificar línies prioritàries d’acció, informació d’ajuts i altres al portal vallescircular.com, incorporar-se al Mapa de recursos circulars, adherir-se al Vallès Circular obtenint reconeixement i visibilitat, així com l’oportunitat de participar en el Market Place en EC que es celebra anualment.