El DOGC amb data 28 d’octubre ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC. Amb una dotació de 2.500.000€ i que d’aquest pressupost 250.000€ es destinaran exclusivament a projectes centrats en actuacions de l’àmbit de l’economia circular. La resta del pressupost es destinarà a la totalitat dels projectes, siguin o no de l’àmbit de l’economia circular.

 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions destinades a incentivar la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental i el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques mitjançant les línies següents:

– Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional). Amb una despesa subvencionable mínima de 150.000€.

– Subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC). Amb una despesa subvencionable mínima de 150.000€.

– Subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia). Amb una despesa subvencionable mínima de 50.000€ i una despesa subvencionable màxima de 200.000€.

El termini de presentació és fins el 24 de novembre de 2020.

 

A qui van dirigits

Segons la línia de subvenció sol·licitada els beneficiaris de les subvencions poden ser:

  • Projectes Nuclis R+D internacional: Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. No poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els agents del sistema d’R+D+I que únicament podran participar en el projecte dins de la partida de subcontractació o de col·laboracions externes.
  • Projectes INNOTEC: Almenys entre una una empresa amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut i un desenvolupador de tecnologia acreditat TECNIO que estigui vigent.
  • Start-up tecnològiques: enteses com empreses amb ànim de lucre, tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen el requisits establerts en l’annex 4 de les Bases d’aquesta convocatòria.

 

Bases: clicar en lenllaç

Informació i sol·licitud: clicar en l’enllaç