El DOGC amb data 13 de juliol ha publicat la convocatòria d’ajuts per a la instal·lació de 22 estacions de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics que s’afegiran als més de 60 ja existents. Amb una dotació total de 864.750€.

La convocatòria està adreçada als ajuntaments i a corporacions municipals i forma part del Pla estratègic pel desplegament d’infrastructura de recàrrega pel vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). L’objectiu del pla és que l’any 2020 es garanteixi la recàrrega de la bateria en menys de 30 minuts als emplaçaments separats per un màxim de 40 quilòmetres.

Beneficiaris: Corporacions locals i altres ens dependents de corporacions locals

Termini de presentació: 20 de setembre 2018

Import ajut: Ajut del 100% fins a un màxim de 40.000 euros per les despeses subvencionables per estació de recàrrega ràpida de 50kW amb un sistema de pagament físic o integrat amb la gestió del servei.

Més informació i tràmits:  http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/icaen-installacio-dinfraestructures-de-recarrega-per-al-vehicle-electric-2018/#bloc3