Jornada de Millors Pràctiques Ambientals, indicadors i benchmark en el sector de la producció alimentària

El proper 20 de setembre el Departament de Territori i Sostenibilitat amb la col·laboració del Club EMAS, organitza una jornada sobre les millors pràctiques ambientals (BMPs) en el sector de la producció alimentària, en el marc dels sistemes de gestió ambiental (EMAS i ISO 14001).

Aquesta jornada té l’objectiu de presentar les millors pràctiques de gestió ambiental per al sector de la producció alimentària, afavorir l’intercanvi d’experiències entre empreses d’aquest sector i facilitar una primera autoavaluació sobre el nivell d’implantació d’aquestes pràctiques.

Data i hora: 20 de setembre de 2018
14:50h

Lloc: Sala d’actes del Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. de Josep Tarradellas 2-4, 08029 Barcelona

Programa:

14.50h  Registre dels participants

15.00h  Benvinguda i introducció de la jornada
Sr. Pere Poblet Tous
Sub-director general d’Intervenció i Qualificació Ambiental,
Departament de Territori i Sostenibilitat

15.10h  Què són les BEMP? Per què en parlem? Com afecten les empreses
               del sector alimentari?
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de                      Catalunya

15.20h  Les principals BEMP per a les empreses del sector alimentari
Sr. Paolo Canfora/Marco Dri
European Commission – Joint Research Centre
Circular Economy and Industrial Leadership Unit
Ús de llista de control amb les BEMP per fer una primera diagnosi de                la situació de la mateixa empresa.

16.30h  Pausa

16.45h  Exposició d’experiències de les empreses del sector
Un conjunt d’organitzacions amb SGA ja adaptats presentaran la seva experiència:

  • Sra. Ana Palencia, Directora Comunicació i Sostenibilitat de Unilever
  • Sr. Jaume Gramona, President Gramona, SA
  • Sr. Albert Ferrer, Responsable de Medi Ambient Formatges              Muntanyola – Fundació AMPANS

Moderadora: Maria Passalacqua

17.35h  El rol del verificador ambiental en l’aplicació de les BEMP
DNV LG – Sra. Ana del Rio

17.50h  Precs i preguntes

18.00h Tancament de la jornada

Més informació i inscripcions: https://goo.gl/7aWqBz