La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular en les categories següents: Aigua, Energia, Organització, Productes i Residus.

Tots els documents:

Estudi de l’aprofitament d’excedents de calor per a la producció de calor i/o fred
Estudi de l’aprofitament d’excedents de calor per a la producció de calor i/o fred

Realitzar estudis per determinar el potencial d’aprofitament d’excedents energètics per a la producció de calor i/o fred. Generat i elaborat per:  LEITAT

Estudis de potencial implementació de sistemes de cogeneració/trigeneració
Estudis de potencial implementació de sistemes de cogeneració/trigeneració

El terme “cogeneració” s’utilitza per definir aquells processos en els quals es produeix conjuntament energia elèctrica i energia calorífica útil, a partir d’una font d’energia primària (p. ex. gas natural, biogàs, biomassa, etc...). Generat [...]

Estudis d’integració d’energies renovables
Estudis d’integració d’energies renovables

Es proposa portar a terme estudis per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar diferents fonts d’energies renovables al sector industrial i al sector dels edificis. Generat i elaborat per:  LEITAT

Estudis d’eficiència energètica a nivell industrial
Estudis d’eficiència energètica a nivell industrial

Es proposa portar a terme estudis d’eficiència energètica al sector industrial com ara auditories energètiques per tal d’identificar oportunitats de millora energètica i quantificar el potencial estalvi energètic i econòmic de la indústria. G [...]