La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular en les categories següents: Aigua, Energia, Organització, Productes i Residus.

Tots els documents:

Tecnologia d’ultrasons per a la liqüefacció de llots
Tecnologia d’ultrasons per a la liqüefacció de llots

Realització de proves de liqüefacció de llot en forma de batch i en continu per aconseguir la major dissolució del carboni (DQO total) per a formar part de la fracció aquosa (DQO soluble). Generat i elaborat per:  LEITAT

Trituració de residus orgànics per a l’augment de la seva homogeneïtat i disminució total de volum
Trituració de residus orgànics per a l’augment de la seva homogeneïtat i disminució total de volum

Estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus orgànics procedents de diverses indústries. Generat i elaborat per:  LEITAT

Foment de l’intercanvi de productes entre empreses
Foment de l’intercanvi de productes entre empreses

Anàlisi inicial dels residus generat, identificant les potencials aplicacions en altres àmbits com a subproductes. Generat i elaborat per:  LEITAT

Minimització de residus industrials
Minimització de residus industrials

La minimització de residus industrials es pot fer front des dels següents tres punts de vista... Generat i elaborat per:  LEITAT

Producció de vanilina a partir de residus lignocel·lulòsics
Producció de vanilina a partir de residus lignocel·lulòsics

Actualment existeixen evidències científiques basades en l’ús de catalitzadors alternatius al CuO (emprat per l’empresa Borregaard) com zeolites-alúmines o metal organic frameworks (MOFs). Generat i elaborat per:  LEITAT

Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa
Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa

L’electro-reducció suposa una alternativa tècnicament viable en l’eliminació de nitrats i nitrits presents als lixiviats d’abocador. Generat i elaborat per:  LEITAT

Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas
Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas

La recuperació del nitrogen contingut als purins en forma de sulfat amoni és una tècnica interessant, desenvolupada al projecte europeu BIOECOSIM. Generat i elaborat per:  LEITAT

Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació
Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació

Les tecnologies electroquímiques (electro-coagulació i electro-oxidació) resulten una solució innovadora i eficaç per l’eliminació neta del nitrogen contingut en la fracció líquida del purí, essent transformat a Nitrogen gas. Generat i elabor [...]

Ambientalització d’actes i esdeveniments
Ambientalització d’actes i esdeveniments

Aquest procés permet minimitzar l’impacte ambiental lligat a diferents aspectes com: mobilitat interna i dels assistents, l’ús de noves tecnologies, selecció de proveïdors, ús d’espais i consum de recursos, serveis d’allotjament pels assistent [...]

Incorporació de criteris ambientals a les compres
Incorporació de criteris ambientals a les compres

La implantació d’un projecte d’ambientalització de compres o d’incorporació de criteris ambientals als processos de compres i contractació d’una empresa o organització consisteix en definir i incorporar als processos de compra aquells paràmetr [...]