Indicacions tècniques per a introduir criteris ambientals en els productes i per l’obtenció d’etiquetes i distintius ambientals pels productes.

Reactivació carbó actiu
Reactivació carbó actiu

En el cas del tractament d’aigües, el carbó actiu granular que s’utilitza en filtres terciaris d’afinament, al final de la seva vida útil, és a dir, quan ja ha quedat saturat de molècules contaminants, es pot tornar a reutilitzar, mitjançant u [...]

Estalvi de matèries primeres mitjançant la impressió 3D
Estalvi de matèries primeres mitjançant la impressió 3D

L’International Advanced Manufacturing 3D HUB treballa per accelerar l’adopció de la fabricació additiva i la impressió 3D a la Unió Europea com una via alternativa per dissenyar i manufacturar nous productes i serveis. Generat i elaborat: IAM [...]

Elaboració de Declaració Ambiental de Producte
Elaboració de Declaració Ambiental de Producte

Per tal de realitzar una DAP, cal elaborar un estudi d’Anàlisi de Cicle de Vida seguint les regles fixades per les Regles de Categoria de Producte, existents per a diferents tipologies de producte. Generat i elaborat per:  LEITAT

Obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya

El Distintiu és un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient. Generat i elaborat per:  LEITAT

Obtenció de l’etiqueta ecològica europea Ecolabel
Obtenció de l’etiqueta ecològica europea Ecolabel

L’etiqueta Europea està dividida per categories de producte o servei: productes cosmètics, tèxtils, pintures, mobiliari, etc.

Servitització (oferta de sistemes producte-servei)
Servitització (oferta de sistemes producte-servei)

El procés de servitització requereix que les empreses canviïn o adaptin l’enfoc del seu negoci, passant de ser una organització tradicional i orientada al producte a una organització renovada enfocada als serveis. Generat i elaborat per:  LEIT [...]

Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes (2)
Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes (2)

Per tal de millorar l’eficiència logística es recomana treballar sota la metodologia del disseny vertical. Generat i elaborat per:  LEITAT

Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes
Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes

Per tal d’introduir criteris ambientals en el disseny i desenvolupament del nostres envasos i embalatges es recomana fer un estudi per determinar l’impacte ambiental de les fases d’extracció de matèries primeres, transformació de les mateixes [...]