El passat mes de desembre s’engegà un procés de participació amb els actors claus implicats per elaborar el Full de Ruta de l’Economia Circular a Catalunya. S’han realitzat 10 sessions de debat virtuals amb els diferents sectors per recollir propostes d’accions a incorporar al document.

El Govern de Catalunya està elaborant el Full de Ruta de l’Economia Circular a Catalunya amb l’objectiu d’accelerar la transformació del nostre país cap a una economia circular que actuï com a palanca de la recuperació econòmica. Aquest Full de Ruta parteix de l’Estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i a l’Economia Circular que va ser redactada el 2015 i, en aquests moments, necessita ser adaptada al context actual i fer un pas decidit cap a una economia i una societat circular.

El full de ruta recollirà les iniciatives principals a desenvolupar a Catalunya per avançar cap a aquest nou model econòmic, a partir de les sinèrgies amb les polítiques transversals i sectorials del Govern, de la col·laboració públic-privada i de la implicació de tota la ciutadania.

Els objectius estratègics del Full de Ruta són contribuir a aconseguir la neutralitat climàtica, desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de materials, tancar al cercle i impulsar una cultura circular a tota la societat catalana (administracions públiques, empreses i ciutadania.

Per a la seva elaboració, s’ha realitzat un treball intern entre departaments, d’anàlisi per conèixer bones pràctiques a nivell internacional i el passat mes de desembre s’engegà un procés participatiu amb els actors clau implicats per elaborar el Full de Ruta, amb els objectius d’informar dels objectius estratègics, missió, visió principis i metodologia emprada, i debatre sobre les necessitats dels sectors econòmics clau de Catalunya per incrementar la seva circularitat. En aquest sentit s’han realitzat 10 sessions de debat virtual per recollir propostes d’accions a incorporar en el document. El Vallès Circular hem participat en vàries d’aquestes sessions posant en valor les experiències i iniciatives que s’estan duent a terme en el Vallès Occidental i aportant propostes per orientar línies d’acció futures.