El DOGC amb data 9 de maig  ha publicat la convocatòria de subvencions per al foment dels sistemes voluntaris de gestió ambiental per a l’any 2018. Aquests ajuts, que tenen una dotació màxima de 250.000 euros, van acompanyats d’altres mesures de foment del sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals.

A qui va dirigit:

  • A persones jurídiques privades o públiques.
  • Ens locals, associacions d’ens locals i els seus organismes autònoms.
  • Fundacions i altres entitats sense fi de lucre.

Normativa: Subvencions per implantar i renovar sistemes voluntaris de gestió ambiental (EMAS)

Termini de presentació: 11 de juny de 2018.

L’import màxim de les subvencions:

  1. Implantació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb el Reglament EMAS: varia entre 2.000€ i 5000€ segons la categorització d’activitats inclosa a l’Ordre.
  2. Renovació del registre EMAS, d’acord amb l’article 6.1del Reglament EMAS: varia entre 500€ i 1.200€ segons la categorització d’activitats inclosa a l’Ordre.

Més informació i tràmits: http://mediambient.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/20180509_ajuts_emas