Dilluns 12 de març es va celebrar al Consell Comarcal del Vallès Occidental una sessió de treball per definir propostes i prioritats d’actuació del Vallès Circular per al 2018, que va compta amb representants de les  entitats signatàries de l’Acord Vallès Circular.

En una primera part de la sessió les persones  participants van presentar les actuacions de suport a l’Economia Circular en marxa o previstes per a l’any 2018.

En una segona part, es va fer un treball col·laboratiu per identificar reptes i barreres i avançar en la generació de propostes per concretar el Pla de treball Vallès Circular’18.

Es va debatre al voltant de 5 eixos, entorn els quals es definirà el Pla de treball: sensibilització i promoció, suport en la implementació en el teixit productiu i PAEs, promoció de nous models de consum en administració pública i en la ciutadania, l’emprenedoria i ocupació entorn l’economia circular i, per últim, el treball en xarxa.

La sessió va permetre alhora l’establiment de contactes i sinergies entre les entitats assistents, facilitant l’intercanvi d’informacions i interessos que recolzen el treball en xarxa de futurs projectes, un element clau per avançar conjuntament cap a un nou model econòmic més competitiu i sostenible i que millori la qualitat de vida en la comarca.