El Departament de Territori i Sostenibilitat ha convocat el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2018 a projectes de recerca, desenvolupament i innovació, a iniciatives i a trajectòries de protecció i millora del medi ambient i se centra enguany en la temàtica de l’economia circular.

Es convoca en les tres modalitats següents que es premiaran amb un diploma acreditatiu i a la dotació que s’indica a continuació:

  1. Projectes de recerca, desenvolupament i innovació de caràcter ambiental: projectes d’economia circular que estan en fase preliminar de recerca, per tant, encara no s’ha posat a l’abast de la societat ni de la comunitat científica. Dotació amb un import econòmic de 10.000 euros.
  2. Iniciatives de protecció i millora del medi ambient: projectes coherents amb els principis de l’economia circular que ja estan en funcionament i dels quals es pot demostrar el seu impacte social, ambiental, científic i econòmic. Dotació amb un import econòmic de 10.000 euros.
  3. Trajectòries de protecció i millora del medi ambient: es preveu atorgable en qualsevol àmbit temàtic d’actuació. Dotació amb un import econòmic de 8.000 euros.

Poden optar al Premi persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tinguin projectes, iniciatives i trajectòries en les modalitats previstes, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s’apliqui totalment o parcialment a Catalunya.

En aquesta edició, el procediment de presentació de candidatures ha variat en funció de qui proposa la candidatura:

  • Si qui proposa és una persona jurídica: Ha de presentar la candidatura per via telemàtica. En el cas que la persona jurídica sigui un ens local: la presentació de les candidatures han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s’han de presentar a través del portal EACAT.
  • Si qui proposa és una persona física: Podrà escollir el mitjà de tramitació de la sol·licitud: telemàtic o presencial.

La data límit de presentació de candidatures és el 2 de maig de 2018.

El Premi es lliurarà als guanyadors en un acte públic que es farà el proper 5 de juny en motiu de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient.

Trobareu més informació al web: www.gencat.cat/territori/premismediambient

Podeu adreçar les vostres consultes a: sea.tes@gencat.cat

 

#PremiMA