Solucions tecnològiques per la gestió de residus industrials per eliminar substàncies tòxiques i la recuperació de materials i substàncies de valor afegit.

Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa
Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa

L’electro-reducció suposa una alternativa tècnicament viable en l’eliminació de nitrats i nitrits presents als lixiviats d’abocador. Generat i elaborat per:  LEITAT

Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas
Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas

La recuperació del nitrogen contingut als purins en forma de sulfat amoni és una tècnica interessant, desenvolupada al projecte europeu BIOECOSIM. Generat i elaborat per:  LEITAT

Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació
Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació

Les tecnologies electroquímiques (electro-coagulació i electro-oxidació) resulten una solució innovadora i eficaç per l’eliminació neta del nitrogen contingut en la fracció líquida del purí, essent transformat a Nitrogen gas. Generat i elabora [...]