La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Solucions tecnològiques que faciliten la gestió, l’aprofitament i el tractament de les aigües residuals, permetent la recuperació de matèries i nutrients de valor afegit.

Filtració com a tècnica de recuperació de bioproductes
Filtració com a tècnica de recuperació de bioproductes

A partir de l’anàlisi en detall de la composició de l’efluent industrial (p. ex. perfil de carbohidrats i concentració, anàlisis de pèptids i contingut total de proteïnes, etc.), es seleccionaran les membranes comercials (polimèriques o ceràmi [...]

Tractament i producció d’energia renovable a partir d’aigües industrials amb tecnologia AnMBR
Tractament i producció d’energia renovable a partir d’aigües industrials amb tecnologia AnMBR

Una solució eficaç i compacta disponible comercialment per al tractament d’efluents agroalimentaris amb elevada càrrega orgànica és la tecnologia de bioreactor anaeròbic de membrana (AnMBR).

Degradació aeròbia d’efluents industrials emprant digestors MBR
Degradació aeròbia d’efluents industrials emprant digestors MBR

Una tecnologia que permet la degradació eficaç de matèria orgànica de forma compacta mentre genera una qualitat elevada d’aigua tractada, és la tecnologia de Bioreactor de Membrana (MBR).

Fitoacumulació de metalls presents en aigües residuals amb wetlands
Fitoacumulació de metalls presents en aigües residuals amb wetlands

Els wetlands o llacunes artificials són una solució tecnològica estesa en el tractament d’aigües amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics.

Eliminació de matèria orgànica en aigües emprant Natured based Solutions (NBS)
Eliminació de matèria orgànica en aigües emprant Natured based Solutions (NBS)

La tecnologia de Natured Based Solutions (NBS) és una solució estesa en el tractament d’aigües, com a tractament secundari o terciari, amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics.

Eliminació de compostos orgànics emprant fotocatàlisi heterogènia
Eliminació de compostos orgànics emprant fotocatàlisi heterogènia

La fotocatàlisi heterogènia és una potencial alternativa viable per a l’eliminació de compostos com colorants i altres compostos com pesticides, fàrmacs i altres contaminants en aigües.

Eliminació de compostos orgànics en l’aigua emprant ozó com a agent oxidant
Eliminació de compostos orgànics en l’aigua emprant ozó com a agent oxidant

L’ozó és un oxidant natural que permet l’oxidació ràpida i eficient de compostos orgànics.

Eliminació de compostos orgànics en l’aigua a través de processos de Fenton
Eliminació de compostos orgànics en l’aigua a través de processos de Fenton

La tecnologia Fenton permet augmentar la biodegradabilitat d’elements recalcitrants existents en aigües residuals per mitjà de l’ús de reactiu Fenton i peròxid d’hidrogen.

Eliminació de compostos orgànics en l’aigua (incloent pesticides, colorants, compostos organoclorats i altres recalcitrants) a través de processos de biofiltració
Eliminació de compostos orgànics en l’aigua (incloent pesticides, colorants, compostos organoclorats i altres recalcitrants) a través de processos de biofiltració

La biofiltració és una tècnica basada en la retenció (deposició) i degradació de compostos orgànics promoguts per microorganismes.

Tractament de sòlids en suspensió en aigües a través de electrocoagulació
Tractament de sòlids en suspensió en aigües a través de electrocoagulació

L’electro-coagulació suposa una millora en l’àmbit tecnològic i ambiental respecte a l’ús de coagulants-floculants per a l’eliminació de sòlids en suspensió dels efluents generats per la industria, com pot ser la tèxtil.