La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular per categories.

Tots els documents:

Trituració de residus orgànics per a l’augment de la seva homogeneïtat i disminució total de volum
Trituració de residus orgànics per a l’augment de la seva homogeneïtat i disminució total de volum

Estudi de les tecnologies actuals de trituració que permeten la major desfragmentació de residus orgànics procedents de diverses indústries.

Foment de l’intercanvi de productes entre empreses
Foment de l’intercanvi de productes entre empreses

Anàlisi inicial dels residus generat, identificant les potencials aplicacions en altres àmbits com a subproductes.

Minimització de residus industrials
Minimització de residus industrials

La minimització de residus industrials es pot fer front des dels següents tres punts de vista...

Producció de vanilina a partir de residus lignocel·lulòsics
Producció de vanilina a partir de residus lignocel·lulòsics

Actualment existeixen evidències científiques basades en l’ús de catalitzadors alternatius al CuO (emprat per l’empresa Borregaard) com zeolites-alúmines o metal organic frameworks (MOFs).

Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa
Tractament de lixiviats basats en electro-reducció de nitrats i recuperació de nitrogen per a millorar la recuperació d’aigua mitjançant osmosis inversa

L’electro-reducció suposa una alternativa tècnicament viable en l’eliminació de nitrats i nitrits presents als lixiviats d’abocador.

Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas
Recuperació d’amoníac en forma de sulfat amoni a partir de la fracció líquida de purins mitjançant membranes permeables a gas

La recuperació del nitrogen contingut als purins en forma de sulfat amoni és una tècnica interessant, desenvolupada al projecte europeu BIOECOSIM.

Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació
Eliminació de nitrogen en purins (fracció líquida) a través de processos de electro-coagulació i electro-oxidació

Les tecnologies electroquímiques (electro-coagulació i electro-oxidació) resulten una solució innovadora i eficaç per l’eliminació neta del nitrogen contingut en la fracció líquida del purí, essent transformat a Nitrogen gas.

Ambientalització d’actes i esdeveniments
Ambientalització d’actes i esdeveniments

Aquest procés permet minimitzar l’impacte ambiental lligat a diferents aspectes com: mobilitat interna i dels assistents, l’ús de noves tecnologies, selecció de proveïdors, ús d’espais i consum de recursos, serveis d’allotjament pels assistent [...]

Incorporació de criteris ambientals a les compres
Incorporació de criteris ambientals a les compres

La implantació d’un projecte d’ambientalització de compres o d’incorporació de criteris ambientals als processos de compres i contractació d’una empresa o organització consisteix en definir i incorporar als processos de compra aquells paràmetr [...]

Implantació Sistemes de Gestió Ambiental
Implantació Sistemes de Gestió Ambiental

La implantació d’un sistema voluntari de Gestió Ambiental estandarditzat (p. Ex segons EMAS “Eco-Management and Audit Scheme) o ISO14001) permet la millora del comportament ambiental de l’organització, millorant l’eficiència en el consum del r [...]