La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Categories Principals

Solucions
Solucions

Aquí es pot trobar documents amb solucions d'Economia Circular en les categories següents: Aigua, Energia, Organització, Productes i Residus.

Tots els documents:

Accions per a la millora de l’eficiència energètica
Accions per a la millora de l’eficiència energètica

En funció de la tipologia d’instal·lació, del consum energètic, les fonts d’energia utilitzades, de les característiques dels equips consumidors d’energia i de l’envoltant del edifici es proposaran i prioritzaran unes actuacions o altres per a [...]

Estudi de l’aprofitament d’excedents de calor per a la producció de calor i/o fred
Estudi de l’aprofitament d’excedents de calor per a la producció de calor i/o fred

Realitzar estudis per determinar el potencial d’aprofitament d’excedents energètics per a la producció de calor i/o fred. Generat i elaborat per:  LEITAT

Estudis de potencial implementació de sistemes de cogeneració/trigeneració
Estudis de potencial implementació de sistemes de cogeneració/trigeneració

El terme “cogeneració” s’utilitza per definir aquells processos en els quals es produeix conjuntament energia elèctrica i energia calorífica útil, a partir d’una font d’energia primària (p. ex. gas natural, biogàs, biomassa, etc...). Generat [...]

Estudis d’integració d’energies renovables
Estudis d’integració d’energies renovables

Es proposa portar a terme estudis per determinar la viabilitat tècnica i econòmica d’implementar diferents fonts d’energies renovables al sector industrial i al sector dels edificis. Generat i elaborat per:  LEITAT

Estudis d’eficiència energètica a nivell industrial
Estudis d’eficiència energètica a nivell industrial

Es proposa portar a terme estudis d’eficiència energètica al sector industrial com ara auditories energètiques per tal d’identificar oportunitats de millora energètica i quantificar el potencial estalvi energètic i econòmic de la indústria. G [...]

Filtració com a tècnica de recuperació de bioproductes
Filtració com a tècnica de recuperació de bioproductes

A partir de l’anàlisi en detall de la composició de l’efluent industrial (p. ex. perfil de carbohidrats i concentració, anàlisis de pèptids i contingut total de proteïnes, etc.), es seleccionaran les membranes comercials (polimèriques o ceràmi [...]

Tractament i producció d’energia renovable a partir d’aigües industrials amb tecnologia AnMBR
Tractament i producció d’energia renovable a partir d’aigües industrials amb tecnologia AnMBR

Una solució eficaç i compacta disponible comercialment per al tractament d’efluents agroalimentaris amb elevada càrrega orgànica és la tecnologia de bioreactor anaeròbic de membrana (AnMBR). Generat i elaborat per:  LEITAT

Degradació aeròbia d’efluents industrials emprant digestors MBR
Degradació aeròbia d’efluents industrials emprant digestors MBR

Una tecnologia que permet la degradació eficaç de matèria orgànica de forma compacta mentre genera una qualitat elevada d’aigua tractada, és la tecnologia de Bioreactor de Membrana (MBR). Generat i elaborat per:  LEITAT

Fitoacumulació de metalls presents en aigües residuals amb wetlands
Fitoacumulació de metalls presents en aigües residuals amb wetlands

Els wetlands o llacunes artificials són una solució tecnològica estesa en el tractament d’aigües amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics. Generat i elaborat per:  LEITAT

Eliminació de matèria orgànica en aigües emprant Natured based Solutions (NBS)
Eliminació de matèria orgànica en aigües emprant Natured based Solutions (NBS)

La tecnologia de Natured Based Solutions (NBS) és una solució estesa en el tractament d’aigües, com a tractament secundari o terciari, amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics. Generat i elaborat per:  LEITAT